Natuur en milieu

02 Juni 2018

Groen Kaprijke hecht veel belang aan onze natuur. In onze gemeente is die talrijk aanwezig. Groen Kaprijke wil ook dat die natuur wordt behouden en waar mogelijk uitgebreid. Natuur staat voor gezondheid, recreatie, schoonheid en rust. Milieu is dan weer de zorg voor onze omgeving, nu en in de toekomst.

Groen Kaprijke is van mening dat onze lanen en dreven verder beplant kunnen worden, zo brengen we het natuurkarakter ook naar de mensen die wat verder van groen wonen. De natuur die we al hebben kunnen we optimaal beschermen door een natuurreservaat te realiseren. Een speelbosje in Kaprijke en wegbermontwikkeling langs de Route maken deel uit van ons natuurplan. Groen Kaprijke zal alles op alles zetten om het Scheutbos te beschermen tegen verkaveling. Een speelbosje in Kaprijke en wegbermontwikkeling langs de Route zijn voor ons logische en nodige zetten. Ook natuurvriendelijke activiteiten zullen we uiteraard ondersteunen.

 

Over milieu gesproken...

Alternatieve energie systemen spelen in het milieuplan een belangrijke rol. De gemeentelijke gebouwen dienen goed geïsoleerd te worden, zonnepanelen geplaatst waar dat kan. In sociale verkavelingen drijven we de eisen op om bijna energie passieve woningen te bouwen. Subsidies voor zonneboilers, groendaken en het gebruik van natuurlijke materialen moet het milieuvriendelijk bouwen aanmoedigen.

Daarnaast moedigen we de milieuvriendelijke en duurzame landbouw aan. Onze lokale landbouw is een van de tools die we hebben om de korte keten waar te maken, en daar spelen landbouwers een belangrijke rol in.

De asbestproblematiek krijgt bijzondere aandacht. Eerst sensibiliseren, daarna handhaven is de boodschap. Asbestdaken onderhouden kan enkel met aandacht voor het milieu. Op het containerpark is de asbestcontainer afgeschermd.