Iedereen mee

18 December 2017

Iedereen mee

Zorgen dat iedereen mee kan, dat is waar politiek om draait. Groen Kaprijke is er daarom voor jou.

In onze gemeente heeft iedereen het recht op een betaalbare woning, of je nu koopt of huurt.

Kaprijke kent een relatief hoge personenbelasting maar geen belasting op het onroerend goed, dat terwijl onze gemeente talloze grote villa's van grootverdieners kent.We pleiten daarom om de personenbelasting te verlagen, en de belasting op onroerend goed te verhogen.
De gewone mens zal zo minder belasting betalen, en dat wordt dat gecompenseerd door mensen met grote gronden en woningen.

Grote bedrijven die last met zich meebrengen moeten belast worden, want onze gemeente kent geen gemeentelijke bedrijfsbelasting.
Miljardenbedrijven (lees: Lotus Bakeries) die makkelijk een heel dorp kunnen opkopen moeten bijdragen aan onze gemeente.


Er speelt nog altijd veel (kans)armoede doorheen ons land. En dat laat een heel leven sporen na. Daarom pleit Groen Kaprijke voor begeleiding en financiële steun. Voor jongeren zien we een hulpmiddel in een jeugdcentrum waar jongeren terechtkomen (zie Mens & Kind).