Mens & maatschappij

18 December 2017

Mens & maatschappij

Kaprijke, dat zijn de jeugdbewegingen en scholen die vriendschappen voor het leven creëren, de evenementen die ons allen samen brengen, de buurtfeesten die worden georganiseerd. In onze gemeente moet iedereen zich goed voelen.

Groen Kaprijke is tegen discriminatie op welke manier dan ook. Voor racisme of homofobie is er in onze gemeente geen plaats.
We verwelkomen daarom ook iedereen, welke achtergrond je ook hebt.

Onze gemeente telt tal van succesvolle jeugdbewegingen, sportverenigingen en seniorenverenigingen, met besturen die zich wekelijks inzetten voor een spetterende werking. Het sluiten van vriendschappen en herinneringen creëren is belangrijk voor de ontwikkeling van ieder kind.

In Kaprijke kon je altijd op een groot verenigingsleven rekenen. We stellen vast dat dit ooit nog groter was. Daar moeten we iets aan doen. Groen Kaprijke pleit voor de ondersteuning van alle verenigingen door de gemeente.

Onze scholen ontvangen dagelijks honderden kinderen. Onze gemeente telt een groot aantal jonge gezinnen. Die willen we dan ook optimaal ondersteunen. De schoolomgevingen zien we dan ook graag als fietsstraten.

De medewerkers van de gemeentelijke kinderopvang verdienen een goed statuur en meer participatie in hun planning. We denken ook na over acties om het beroep aantrekkelijker te maken.


Groen Kaprijke pleit voor een jeugdcentrum in onze gemeente. Onze jeugdbewegingen bewijzen dat met een actief engagement, veel mogelijk is. Dit jeugdcentrum kunnen we inrichten als ontmoetingsplek voor onze jongeren, maar ook als studie- en leerplek tijdens de examens en voor wie het nodig heeft.

De jeugdbewegingen in Kaprijke verdienen waardige gebouwen en de nodige middelen om hun werking voort te zetten.

In Lembeke hebben we een mooi en modern woonzorgcentrum. Groen Kaprijke pleit voor meer samenwerking met de nabijgelegen school.
Het is jammergenoeg de realiteit dat bewoners van een WZC zich vaak niet meer gelukkig voelen.
Met deze cohesie wil Groen Kaprijke zowel de bewoners dienen, als leerrijke ervaringen voor de kinderen promoten.