zomer 2020

31 Juli 2020

zomer 2020

In de voorbije crisismaanden zat “ Het Kartel” waar wij als Groen Kaprijke deel van uitmaken, niet stil. We verwelkomen een aantal besluiten die de gemeente in de toekomst een groener en socialer gelaat zullen geven.

  1. Er is nu een studie voor de overbrugging van de Expressweg die uitzicht geeft op een veilige oversteek van fietsers die het lange afstandspad Eeklo Zelzate gebruiken. Als alles meezit gaat volgend jaar de schop in de grond. Jammer dat er nog altijd mensen zijn die verhinderen dat het fietspad Kaprijke-Bassevelde wordt gerealiseerd. Een uitspraak van de Raad voor vergunningsbetwistingen is dringend.
  2. Wie wel eens de campus Zuidstraat bezoekt, waar de muziekschool en verschillende verenigingen huizen, weet dat daar dringend dient ingegrepen. De erfenis van Samen. Een visie dient ontwikkeld samen met alle betrokkenen om te komen tot een moderne, eigentijdse en leuke omgeving die dan kan gerealiseerd worden.
  3. De Speelpleinwerking gaat ook dit jaar door. Wel in de oude KAJ lokalen op de site van de Zuidstraat in Kaprijke. Ook voor hen is het belangrijk dat de studie van de gebouwen op middellange termijn resulteert in nieuwe, eigentijdse lokalen waar het fijn is te vertoeven en te spelen.
  4. “ Het Kartel” heeft ook besloten dat er op de gemeentelijke gebouwen zonnepanelen komen met de mogelijkheid dat burgers ook participeren. Dat wil zeggen dat burgers kunnen investeren in de zonnepanelen en er voor beloond worden met elektriciteit en/of winsten en dat de gemeente niet moet investeren maar na een aantal jaren de panelen in eigendom krijgt. Een bemoedigende en groene ontwikkeling.
  5. Tenslotte corona. De nieuwe bestuursploeg heeft een sterk parcours afgelegd. Door de maatregelen te nemen die noodzakelijk waren en door de burgers die de maatregelen goed hebben opgevolgd, is er nu een vakantie mogelijk (die wel best in eigen land wordt doorgebracht). Hopelijk komt het virus niet terug in het najaar.