Fusie? Waarom niet?

18 Maart 2022

Met wie zou Kaprijke moeten fusioneren? Verliest onze gemeente zijn diensten dan? Moet ik dan helemaal naar een ander dorp gaan als ik iets nodig heb?

Zoals je wel al gemerkt zal hebben; de fusiekoorts is aan het stijgen in het Meetjesland. Ook onze gemeente bekijkt de mogelijkheden van een fusie.

In 2018 deed onze gemeente een burgerbevraging naar een fusie, en toen bleek dat de burger voornamelijk twee vragen had, namelijk:

Met wie zou Kaprijke moeten fusioneren? 
Verliest onze gemeente zijn diensten dan? Moet ik dan helemaal naar een ander dorp gaan als ik iets nodig heb?

Mocht onze gemeente fusioneren brengt dat echter wel heel wat voordelen met zich mee. Want op dit ogenblik is een kleine gemeente zoals Kaprijke moeilijk te besturen door het gebrek aan personeel en middelen.

Een fusie zou voor onze gemeente wel enkele belangrijke voordelen met zich meebrengen.

  • Door de gemeentelijke diensten groter te herzien, kunnen ze veel efficiënter werken.
  • Door de schaalvergroting, kunnen we het personeel van de gemeentelijke opvang ook efficiënter inzetten. Dit zorgt er dan weer voor dat we het beroep terug aantrekkelijk kunnen maken voor sollicitanten door ze een voltijds contract aan te bieden met normale werkuren (dat is nu niet het geval). De vacatures voor nieuw opvangpersoneel lopen al zeer lang, en zo kunnen we opnieuw een kwalitatieve opvang voorzien voor onze kinderen en hun ouders.
  • De premie die de gemeente na een fusie zou krijgen van de Vlaamse overheid volstaat om een heel groot stuk van de gemeentelijke schulden af te betalen. 
  • Doordat we een groot deel van de schulden kunnen afbetalen, kan de gemeente terug meer investeren in de burger. Denk maar aan een milieudienst, een culturele dienst, een dienst stedenbouw en een jeugddienst.

Gezien de voordelen, is Groen Kaprijke vóór het fusioneren. Onze partij droomt al lang van nieuwe jeugdlokalen of mogelijks een jeugdhuis. Onze gemeente zou gezien zijn vegetatie en rijke natuur erg kunnen genieten van een milieudienst.

Zo'n fusieoperatie kan niet zonder een goede begeleiding, en met inspraak van de raden en de burgers.

En geen zorgen. De identiteit van Kaprijke, Lembeke en Bentille zal niet verloren gaan. De subsidiëring van het verenigingsleven moet minstens op hetzelfde peil blijven. Het nieuwe bestuur moet de belangen van alle inwoners respecteren. Om de bereikbaarheid te houden zullen de burgerlijke loketten dan ook behouden moeten worden.

Groen Kaprijke wil meewerken aan het organiseren van het burgeroverleg. We horen dan ook graag wat u denkt van een mogelijke fusie. Laat het ons weten via de contactpagina.