Uw handtekening voor trage weg 25 heeft grote waarde

30 Oktober 2015

Op 29 november heeft Groen KLB de 250 handtekeningen voor de heropening van de trage weg tussen Bentille en Kaprijke aangeboden aan het gemeentebestuur van Kaprijke. Groen kreeg bij monde van Wim Tfelt het woord net voor de gemeenteraadszitting. Wim kreeg ruim de tijd het dossier toe te lichten en enkele verhelderende vragen te stellen over de timing en de uitvoering. Het gemeentebestuur heeft ons beloofd werk te maken van een algemeen plan van trage wegen in Kaprijke en de trage weg 25 tussen Bentille en Kaprijke aan te pakken. Het eerste deel tussen Bentille en het Draailingenpad zal eerst gerealiseerd worden, het andere deel tussen het Draailingenpad en de Voorstraat zal onderzocht worden. Het is duidelijk dat anderhalf jaar actie rond de trage weg 25 succes heeft en zorgt voor een nieuwe veilige fietsweg tussen de deelgemeenten. We hopen op een snelle uitvoering.