Lembeekse kapel wordt ontmoetingsruimte

18 December 2017

Lembeekse kapel wordt ontmoetingsruimte

Het gemeentebestuur van Kaprijke, Samen dus, heeft plannen om de kloosterkapel van het voormalig rustoord Sint Jozef in Lembeke om te vormen tot een multifunctionele ontmoetingsruimte. Daarbij laat men weten dat het oude klooster zal verdwijnen. Voor de invulling van de kapel zal men luisteren naar het verenigingsleven. De renovatie zal 275000 € kosten. De Provincie springt bij met 90000 €

 

Groen Kaprijke-Lembeke-Bentille vindt het een goede zaak dat de kapel blijft bestaan, gerenoveerd wordt en ter beschikking komt van het verenigingsleven.

Eén bemerking daarbij: Waarom betrekt Samen niet alle mogelijkheden in Lembeke bij het zoeken naar een ontmoetingsruimte? Bijv. het Zilleken? Daar zijn veel meer mogelijkheden voor het verenigingsleven en de kapel zou daarbij een goede aanvulling kunnen zijn voor kleinschalige initiatieven.

De beslissing om de kapel te renoveren moet gelezen worden in samenhang met het eerdere voorstel van Samen om via een partnerschap privé assistentiewoningen te bouwen, te financieren en te verkopen. Het OCMW krijgt een vergoeding voor de gronden. Tegen eind 2017 konden kandidaten projecten indienen, en kwaliteit en beeld zullen doorslaggevend zijn voor de beoordeling. Tot op heden is hier verder niets van vernomen. Of blijft dit binnenskamers?

 

Groen Kaprijke- Lembeke-Bentille wil minstens de voorgevel van het gebouw behouden, mensen laten participeren in de financiering van hun assistentiewoning, de gronden in het gemeentelijk patrimonium houden. De bijgaande foto is een mooi voorbeeld van het behoud van patrimonium, met hedendaagse invulling.

 

Onze vragen: 

Heeft men dan niets geleerd uit de bouw van De Koer waarbij de privébelangen van de ontwikkelaar zwaarder wogen dan de belangen van een goede woonomgeving en gezellige woningen?

Worden firma's die opereren in de kringen van de Kaprijkse politici betrokken? Zoals bij de bouw van het SOCK? Kan Samen hierover dan nog wel beslissen want betrokkenen kunnen niet meebeslissen in dit soort dossiers.

Wie zal de plannen beoordelen? Worden daar burgers in gehoord? De Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening? Of de buurtgroep die in onze enquete duidelijk liet weten hoe zij de zaak zagen.(62 procent is voor renovatie of behoud van de voorgevel ,38 procent is voor afbraak en nieuwbouw of tuin aanleggen)

 

Het lijkt erop dat dit een vlucht naar voor is en besturen over de verkiezingen heen. Men wil nu toewijzen om eind 2019 te bouwen. Waarom is dit project niet vroeger gepland. Zaten voetbalkantines er voor iets tussen?

 

Het gaat hier over een belangrijk beeld in het dorp. Wij willen het beeld behouden. En assistentiewoningen bouwen die de tand des tijds doorstaan door hun kwaliteit. Daarbij is inspraak en het behoud van de gronden belangrijk voor de toekomst. ?