Groen Kaprijke verzet zich tegen ontbossing in Lembeke

13 Januari 2022

Groen Kaprijke verzet zich tegen ontbossing in Lembeke

In het Scheutbos, langs de Antwerpse Heirweg (richting Eeklo) in Lembeke, loopt een verkavelingsaanvraag voor twee percelen. Vijf hectare bos zal verkaveld worden om de bouw van drie villa’s mogelijk te maken. Groen Kaprijke ziet genoeg redenen om de omgevingsvergunning af te wijzen.
Groen Kaprijke verzet zich tegen de verkaveling van dit deel van het Scheutbos, en dat heeft genoeg redenen. Het gemeentelijk structuurplan stelt duidelijk dat de enige bestemming van het overblijvende bos, dat in handen is van een privé-eigenaar, ook effectief bos is.
Dat deel van de Antwerpse Heirweg is ook nooit bedoelt om op te bouwen. Dat gedeelte van de straat heeft geen riolering, noch andere nutsvoorzieningen. De Kaprijkse belastingbetaler zal uiteindelijk moeten opdraaien voor de rioleringswerken die in de toekomst zouden moeten voorzien worden door de gemeente. Die fout is in het verleden al gemaakt, waardoor nu rioleringswerken in andere delen van het Scheutbos worden gepland.
De Anwerpse Heirweg is ook een trage weg, en is niet berekend op meer mobiliteit. De straat sluit al jaren aan op de fietsweg die Eeklo met Zelzate verbindt. De extra mobiliteit zal ervoor zorgen dat de omgeving onveiliger wordt voor al de fietsers en voetgangers die er dagelijks passeren.
In 2018 werd 30 hectare Scheutbos gekocht door het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos. De Vlaamse regering kan de zaak ontmijnen door ook dit deel van het bos te kopen. Verkavelen betekent ook vaak meer verhardingen voorzien dan de bouwschriften toestaan, zoals voor gazon, zwembaden, terrassen, struiken… Men kan er dus van uitgaan dat alle bomen binnen het perceel wel zullen sneuvelen.
De natuurwaarde van de vijf hectare bos is op geen manier te herstellen, zegt Natuurpunt. De bossen staan er al sinds 1850 en hebben sindsdien een rol gespeeld in de lokale ecologie. De fauna en flora maken deel uit van een groter geheel, samen met al de andere bossen in Lembeke, en is daarom onvervangbaar.
Groen Kaprijke roept daarom burgers op om bezwaar aan te tekenen op de omgevingsvergunning. Dat kan makkelijk door het gemeentebestuur schriftelijk aan te spreken (Veld 1, 9970 Kaprijke) of digitaal via de website van het omgevingsloket.
Groen Kaprijke vraagt de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening en de omgevingsraad van Kaprijke op om de verkavelingsaanvraag negatief te adviseren.
Ten laatste vraagt Groen Kaprijke aan de andere politieke partijen om een standpunt in te nemen rond deze kwestie.