Trage wegen: Groen KLB stelt gemeente Kaprijke in gebreke

19 April 2017

Trage wegen: Groen KLB stelt gemeente Kaprijke in gebreke

Groen KLB heeft in een aangetekend schrijven de gemeente Kaprijke in gebreke gesteld voor het niet uitvoeren van het trage wegenplan Lembeke en het niet open houden en onderhouden van Buurtweg 25, tussen Bentille en Kaprijke. Vorig jaar voerden wij actie rond de trage wegen. We overhandigden honderden handtekeningen aan het gemeentebestuur om trage weg 25 te heropenen. Die trage weg ligt tussen Bentille en de Voorstraat in Kaprijke. De gemeenten ging slechts gedeeltelijk in op onze vraag en beloofde de buurtweg te heropenen, te beginnen met het deel van Bentille tot het Rysselhof. Het deel Rysselhof- Voorstraat werd niet weerhouden. Wij zijn het daar niet mee eens. Heet eerste traject werd niet gerealiseerd en het tweede deel zit niet in de plannen. 

 

 

 

Wat het trage wegenplan Lembeke betreft heeft het Regionaal Landschap Meetjesland in opdracht van de gemeente een aantal adviezen uitgebracht. De gemeente heeft die bekeken, een flauw afgietsel ervan gemaakt en niets gerealiseerd. Dit plan moet volgens ons worden uitgevoerd.

De procedure die wij nu volgen is dat we nu de gemeente in gebreke stellen en  de tijd geven tot juni om ons duidelijk te maken dat zij de plannen op de kortst mogelijke termijn uitvoert. Indien dit niet gebeurt zullen wij de gemeente dagvaarden met als eis 50€ per dag dat geen uitvoering aan de plannen wordt gegeven, te beginnen met de buurtweg 25. 

 

? ?