Ontwikkeling oude rustoord Lembeke roept vragen op

26 Augustus 2017

Ontwikkeling oude rustoord Lembeke roept vragen op

Een partnerschap met de privé die zal instaan voor bouw, financiering en verkoop van assistentiewoningen. Het OCMW krijgt een vergoeding voor de gronden. Kandidaten kunnen projecten indienen, en kwaliteit en beeld zullen doorslaggevend zijn voor de beoordeling.  Wathet OCMW voorstelt: Wij willen minstens de voorgevel van het gebouw behouden, mensen laten participeren in de financiering van hun assistentiewoning, de gronden in het gemeentelijk patrimonium houden.De bijgaaande foto is een mooi voorbeeld van het behoud van patrimonium, met hedendaagse invulling.

Wat wij voorstellen: 

Onze vragen: 

Heeft men dan niets geleerd uit de bouw van De Koer waarbij de privébelangen van de ontwikkelaar zwaarder wogen dan de belangen van een goede woonomgeving en gezellige woningen?

Worden firma's die opereren in de kringen van de Kaprijkse politici betrokken? Zoals bij de bouw van het SOCK?

Wie zal de plannen beoordelen? Worden daar burgers in gehoord? De Gecoro? Of de buurtgroep die in onze enquete duidelijk liet weten hoe zij de zaak zagen.

Het lijkt erop dat dit een vlucht naar voor is en regeren over de verkiezingen heen. Men wil nu toewijzen om eind 2019 te bouwen. Waarom is dit project niet vroeger gepland. Zaten voetbalkantines er voor iets tussen?

 

Het gaat hier over een belangrijk beeld in het dorp. Wij willen het beeld behouden. En assistentiewoningen bouwen die de tand des tijds doorstaan door hun kwaliteit. Daarbij is inspraak en het behoud van de gronden belangrijk voor de toekomst. ?