lente 2020

15 Mei 2020

lente 2020

Lente 2020 Vanaf nu zullen we je weer op de hoogte houden van onze programmapunten. Wegens technische problemen vulden we de website niet meer aan, maar die zijn nu opgelost want Lynsey Steyaert is webmaster geworden. Onze rol in “ Het Kartel” dat de gemeente bestuurt. De verkiezingsuitslagen van 2018 leverden bij ons een dubbel gevoel op. Enerzijds waren we blij dat “het Kartel” de verkiezingen heeft  gewonnen, anderzijds was er de teleurstelling dat ondanks een tweede plaats op de lijst Lynsey niet verkozen was. Daardoor hebben wij geen gemeenteraadslid, laat staan een schepen, waarop wij hadden gehoopt. Ondertussen zijn we anderhalf jaar verder en hebben we onze plaats in “ het Kartel”. Guido is voorzitter van het kartel, Lynsey is lid van de fractie zonder te zetelen in de gemeenteraad, Marianne is lid van het sociaal comité dat individuele hulpvragen behandelt. We wegen op het beleid, maar ervaren ook dat we geen schepen hebben die onze doelen verdedigt, en middelen heeft heeft om groene zaken te realiseren. De toestand is hopeloos maar niet ernstig. We zijn op heden niet ontevreden met de werkwijze en de plannen van het huidig bestuur. Het gemeentebestuur wordt geconfronteerd met de gevolgen van het Samen beleid. Te veel investeringen in grote gebouwen zoals de voetbalkantine in Lembeke en Kaprijke, de niet duurzaam uitgevoerde of in uitvoering zijnde verkavelingen, de vele gevaarlijke kruispunten voor fietsers en voetgangers, het gebrek aan natuur- en milieubeleid, de verwaarlozing van de trage wegen, het megalomane idee dat Kaprijke de nieuwe brandweerkazerne voor de hele zone wil bouwen zonder dat men zich afvroeg hoe men dat zou doen met de huidige administratie, de abominabele toestand van de jeugdlokalen en de gebouwen van de Kaprijkse kleuterschool, de teleurgang van de Lembeekse dorpskom, … Om al deze redenen (en nog veel meer) is de opdracht van het huidig bestuur niet gemakkelijk en ongelooflijk veelzijdig. Met een oppositie die doet alsof zij nooit heeft bestuurd en weinig of niets heeft gedaan aan de vele problemen op de gemeente. Het nieuwe bestuur zette reeds een aantal zaken op de rails. Zo kregen de adviesraden eindelijk inspraak en zeggenschap over hun materies. Zo besliste de cultuurraad uiteindelijk over de invulling van de kloosterkapel in Lembeke. De burgerraad werd geformeerd en zal binnenkort voor het eerst een belangrijk dossier nl het kerkhof van Lembeke kunnen bespreken. Wij zullen in dat dossier pleiten voor streekeigen beplanting en goede voetpaden. In deze coronatijden heeft “ Het Kartel” het er goed vanaf gebracht. De Boomgaard die een instelling is van het OCMW en dus onder de gemeente valt kent jammer genoeg een aantal slachtoffers van de corona crisis. De beheersing van het virus in een woonzorgcentrum is over het hele land een probleem en dus niet anders in Lembeke.  We zullen in de toekomst moeten nadenken hoe een woonzorgcentrum beter kan uitgerust worden zodat men is voorbereid, zowel wat middelen betreft als wat gebouw betreft. Mieke Vogels zei kortgeleden een aantal behartenswaardige zaken over de woonzorgcentra en het ouderenbeleid. Daarnaast heeft het crisisteam dat in de gemeente actief is onder leiding van de burgemeester ongetwijfeld goed werk geleverd. Er is ingegrepen waar het moest, en de bevolking via brieven op de hoogte gehouden van de maatregelen. Groen heeft hieraan een kleine bijdrage geleverd door het organiseren van twee serenades aan het woonzorgcentrum van Lembeke. Wij danken Freddy en Marnix voor de gesmaakte momenten.

Kijk ook op de facebook pagina van GROEN KLB voor recente info en foto's !