Groene energie na de verkiezingen

09 Februari 2018

Groene energie na de verkiezingen

HET GROTE PROBLEEM MET SAMEN IS EEN GEBREK AAN VISIE  EN HET ONTBREKEN VAN DAADKRACHT  OP BELANGRIJKE TERREINEN. DAAROM DOEN WIJ IN VOLGENDE BIJDRAGEN DE VISIE VAN GROEN OP EEN AANTAL ONDERWERPEN UIT DE DOEKEN. Duurzame energie als hefboom voor klimaatbeleid Groen KLB wil zowel ingrijpen in het

energieverbruik als in de energieproductie - en distributie.

Concrete voorstellen:

 • Energiezuinig maken van gebouwen (zowel woningen als andere) 
 • Binnen de eigen gemeentelijke diensten en het gemeentelijk patrimonium willen we tegen 2030 volledig klimaatneutraal te zijn:
  • 100% (echt) groene stroom en investeren in lokale hernieuwbare energieproductie.
  • We worden een fossielvrije gemeente, desinvesteren in fossiele brandstoffen en investeren in duurzaamheid
  • Klimaatneutraliteit van alle overheidsgebouwen tegen 2030.
  • We verduurzamen de mobiliteit van het gemeentelijk personeel en bezoekers
  • We geven inanciële steun voor energiebesparingswerken aan scholen, jeugdlokalen en buitenschoolse kinderopvang, 
  • De circulaire economie ondersteunen wij via duurzame en circulaire overheidsopdrachten. .
 • Verduurzaam de verlichting 
  • de straatverlichting
  • lichtaudits voor wijken, bedrijventerreinen, kantoorgebouwen, etc. Een nog grotere impact kan door ook scholen, bedrijven en burgers actief te informeren en te betrekkenOndersteun bedrijven in de gemeente die mee hun schouders willen zetten onder een sterk klimaatbeleid.

Vergroen de lokale energieproductie en -distributie

 • Moedig investeringen in (kleinschalige) decentrale energieopwekking zoals zonne-installaties aan.
  • Geef zelf het goede voorbeeld door zonnedaken en andere kleinschalige productie te installeren in en op de eigen gebouwen
  • Ga op zoek naar lokale opportuniteiten op vlak van hernieuwbare energie, 
 • Zet in op een constructieve, participatieve aanpak voor windenergieprojecten:
 • Onderzoek (samen met andere gemeenten of intercommunales) waar afval dat niet meer hergebruikt kan worden, gerecycleerd en gevaloriseerd kan worden.
 • Ontwikkel groene en collectieve warmte, die vervoerd wordt via de nieuwe generatie warmtenetten. Deze hebben een lagere temperatuur, duurzame bronnen en opslag, zijn energie-efficiënt en geschikt voor zowel koppeling met en tussen bedrijven en individuele woningen ?