Boslucht Lembeke: De schaamte voorbij

03 April 2016

Boslucht Lembeke: De schaamte voorbij

? ? ? ?

In de verkaveling Boslucht ( Lembeke) staan drie huizen te huur. Zij zijn net gebouwd en nog niet bewoond geweest. Ze waren door de gemeente toegewezen aan drie beheerders van een gekende bouwfirma omdat die Kaprijkenaars waren, klein behuisd en kleinverdieners ?.(sic)

Die kopers moesten er wonen binnen de zes jaar en er 10 jaar blijven wonen en de huizen in eigendom houden. Anders moet er 30 % van de aankoopprijs worden betaald als boete.

Er viel al veel aan te merken bij de gevolgde procedure die toeliet dat studenten ( kot en geen eigendom) en werkenden ( 2 inkomens en geen eigendom) werden vergeleken en drie gronden aan 3 leden van één gezin  werden toegewezen waarvan er 2 op 1 adres woonden.

?Nu is men de schaamte voorbij. De huizen worden verhuurd. Is het ooit de bedoeling geweest er te wonen? Of gaat het hier om beleggen en gokken met goedkope gronden van de gemeente? En wie is hier verantwoordelijk voor? .