Bomen nodig in Kaprijke

31 Oktober 2020

Bomen nodig in Kaprijke

Actief opkomen voor bomen, daar gaan we nog steeds voor!

Bij de herinrichting van de Alcantaralaan, vreesden wij van Groen Kaprijke dat één zijde van de mooie laan met beuken ging sneuvelen. Guido stuurde prompt een “bomenalarm” naar al onze leden. In de burgerraad begin oktober waren heel wat mensen aanwezig die pro behoud waren. Ook ons gemeentebestuur is gelukkig van hetzelfde idee.

 

Als we weten dat bij het kappen van bomen, slechts 15% terug wordt aangeplant, dan vinden wij het nodig om actie te ondernemen. Deze zomer zijn wij van Groen Kaprijke gestart met de voorbereiding van een boomplantdag. We brachten onze gemeentelijke diensten in contact met RLM en gingen op prospectie om geschikte wegbermen te vinden. De gemeentelijke administratie zoekt nu uit waar het plantrecht aan de gemeente toekomt.

De bedoeling is dat sommige straten bomenrijen krijgen en dat ontbrekende bomen, aangevuld worden. Ook de picnic plaats aan de kruising met de Route (spoorwegbedding) krijgt bomen en beplanting, zodat het lekker ontspannen wordt in de schaduw.

Dit najaar komen er bij elk woonzorgcentrum speciale bomen bij. De toekomstbomen van Natuurpunt krijgen extra kansen om groot uit te groeien. Samen met andere kartlelleden heeft Groen dit voorbereid. Aan beide WZC zullen notelaars geplant worden tijdens een herdenkingsmoment voor de overledenen aan Corona en het plaatselijke zorgpersoneel. Dat wordt een symbolisch huldemoment waarbij de bomen zorgen voor een blijvende herinnering.