Betere schoolomgevingen

25 Februari 2021

Betere schoolomgevingen

Voor alle kinderen die met de fiets of te voet naar school komen, willen we een veiligere schoolomgeving. De kinderraad en de scholen kunnen hierbij advies geven.

Aan de school in Lembeke

Momenteel is de toegang tot de school één brede weg voor auto's. Hier kunnen we meer plaats maken voor fietsers en voetgangers. Een wegversmalling of plateau kan de snelheid van het autoverkeer remmen. 

Parkeren aan de schoolpoort is volgens ons niet nodig. Beugels voor de schoolpoortjes vinden we wel nodig, ze verhogen de veiligheid voor de kinderen en zeker voor de kleuters.

Een kleurige wegmarkering om de schoolomgeving te accentueren, is hier op zijn plaats.

Omdat de veiligheid voor de schoolkinderen de prioriteit is van dit plan, willen we de weg langs de school afsluiten bij de begin- en einduren van de school. We reiken de hand naar Lotus om hier een gezamenlijke regeling te vinden voor de bereikbaarheid van hun parking.

Kinderen die met de auto gebracht worden, kunnen afgezet worden aan het huidige OCMW gebouw of aan de Joker in de Kerkakkerstraat.

In de dorpskern

In de dorpskern kunnen fietsstroken en zone 30 de veiligheid van zwakke weggebruikers optimaliseren. Het dorp kan een aangenamere plek worden, als we de parking aan de kerk transformeren in een mooi plein met meer groen en plaats voor terrassen in de zomer.

Een veilige weg voor de kinderen is dus realistisch. 

Een bestaande schoolroutekaart zal verfijnd moeten worden. Hier willen we de kinderen graag in betrekken. Veilige routes kunnen plaatselijk met een kleurrijk accent gemarkeerd worden. Die routes geven ons de mogelijkheid oplossingen te voorzien voor plekken die nu wat gevaarlijk ogen. Denk maar aan het kruispunt Nieuwstraat-Aveschoot, Kerkstraat-Lembekedorp, Kerkstraat- Koer-Gentstraat.

Waar nog geen fietspaden zijn, kunnen fietssuggestiestroken zeker geen kwaad. Denk maar aan de Kerkstraat, Kerkakkerstraat, Nieuwstraat in Lembeke en ook de Vrouwstraat en Zuidstraat in Kaprijke.

In Kaprijke

Aan de lagere school in Kaprijke kunnen geen auto's meer doorrijden, dat is al een goede zaak. Ook in de Taeyestraat kunnen aanduidingen van "school" en wegversmallingen of verkeersremmers de situatie verbeteren.  Aan de kleuterschool in de Zuidstraat plant het kartel nieuwe beugels en een wegmarkering. Wij zien daar ook zone 30 en een plateau als mogelijkheid.

Betere schoolomgevingen? Dat kan!